מפעל ההנצחה

לרגל שנת ה-40 לפטירת רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק ספריית חוה יוצאת במיזם מיוחד להפצת תורתו ומשנתו המאירה

רבנו הרב צבי יהודה, תלמידו הראשי של אביו הרב קוק וראש ישיבת מרכז הרב, היה שליח מיוחד של הקב"ה, שנשלח אלינו ללמד את האומה את משמעותה של לידה מחדש, משמעותה של אומה חיה עצמאית בארצה, על פי תורתה. הוא בא להזכיר לנו דברים ששכחנו.

נכון לימים אלו אנו עומדים לקראת הוצאת 4 כרכים על חייו ומשנתו של רבנו.
היו שותפים בהפצת יצירתו החשובה וההיסטורית באמצעות זכות מיוחדת לרכישת הקדשה – כמפורט בעמוד זה

In honor of 40 years since the passing of OUR RABBI Ha-Rav Tzvi Yehudah Ha-Cohain Kook Sifriat Chava is embarking on a special venture to disseminate his illuminating Torah

Rabbenu Ha-Rav Tzvi Yehudah, leading student of his father Ha-Rav Kook and Rosh Yeshiva of Mercaz Ha-Rav, was a special emissary of G-d, who was sent to us to teach the Nation the meaning of rebirth, the meaning of a Nation living independently in its Land, according to its Torah. He came to remind us of things we had forgotten.

At the moment we are preparing to publish 4 volumes on the life and teachings of our Rabbi. Bere partners in the dissemination of his important and historic work Through the special merit of a dedication within the book – as detailed on this page.