שיבת ציון נס לעמים

מאת: אברהם לבני

בקיאותו העמוקה והרחבה  במכמני תרבות העולם ותרבות ישראל בפרט , הוא מעלה בבהירות רבה את מיטב ערכי האנשות ומנתח את שיטתם.

אמנם תרומתו העיקרית היא חברתית . כבן לעולם נוצרי ארופאי שהפך לבן העולם היהודי בעטיה של השואה ,חי הוא את אותה המורכבות האוניברסלית שבמרקם האומנות ושואף הוא לאחדם על ידי השלמתם ההדדית -וירושלים בתווך.

בפרט עוסק הוא בסוגיות מסובכות של היווצרות החברה הישראלית בחייה המתחדשים במדינת ישראל .

גם פה ,כמעמיק ובקי איננו מסתגר בנאמנות לאחת המחנות ,אלה מבקר בחריפות את הטוב ואת המעוות המופיעים בשמאל כמו בימין וכמו באורטודוקסיה , ומציע דרך לאחדם ללא שלילת שונותם.

אותה אחדות היא פרי של מציאות משותפת פנימית המתעלה מעל פלגים שבמחנה . היא נותנת מקום -בעושר גווניה – לכל אותם הזרמים הפורצים בחברתנו.

מחברנו בנאמנות ובבהירות ,מצייר אותם אידאלים נישאים שאליהם שואפת האנושות וכל דורשי האמת ,היושר והטוב והיפה אשר בכל האומה .

האמונה העמוקה של תורת ישראל ונביאיו הנצחיים תשיב לאנשות  כולה את הודה , ובכוחה להשכין שלום בעמינו , ויתקיים במו ברכת אברהם “ונברכו בך כל משפחות האדמה”.

70.00

שיתוף

Description

מאת: אברהם לבני

בקיאותו העמוקה והרחבה  במכמני תרבות העולם ותרבות ישראל בפרט , הוא מעלה בבהירות רבה את מיטב ערכי האנשות ומנתח את שיטתם.

אמנם תרומתו העיקרית היא חברתית . כבן לעולם נוצרי ארופאי שהפך לבן העולם היהודי בעטיה של השואה ,חי הוא את אותה המורכבות האוניברסלית שבמרקם האומנות ושואף הוא לאחדם על ידי השלמתם ההדדית -וירושלים בתווך.

בפרט עוסק הוא בסוגיות מסובכות של היווצרות החברה הישראלית בחייה המתחדשים במדינת ישראל .

גם פה ,כמעמיק ובקי איננו מסתגר בנאמנות לאחת המחנות ,אלה מבקר בחריפות את הטוב ואת המעוות המופיעים בשמאל כמו בימין וכמו באורטודוקסיה , ומציע דרך לאחדם ללא שלילת שונותם.

אותה אחדות היא פרי של מציאות משותפת פנימית המתעלה מעל פלגים שבמחנה . היא נותנת מקום -בעושר גווניה – לכל אותם הזרמים הפורצים בחברתנו.

מחברנו בנאמנות ובבהירות ,מצייר אותם אידאלים נישאים שאליהם שואפת האנושות וכל דורשי האמת ,היושר והטוב והיפה אשר בכל האומה .

האמונה העמוקה של תורת ישראל ונביאיו הנצחיים תשיב לאנשות  כולה את הודה , ובכוחה להשכין שלום בעמינו , ויתקיים במו ברכת אברהם “ונברכו בך כל משפחות האדמה”.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Scroll to top
Skip to content