היברו נושאי כלי ד’

בספר נערכו שיעוריו של מו”ר הרב צבי ישראל טאו שליט”א אודות הפוסטמודרניזם, ההולך ומתפשט בתרבות האנושית – מהותו ההרסנית, דרך פעולתו, סכנותיו לאנושות בכלל ולישראל בפרט, דרכי ההתמודדות עמו וחובת המלחמה בו. מתוך מבט אמוני מעמיק, היונק ממענייני הישועה של תורת מרן הרב זצ”ל, מברר הרב שליט”א את סיבת התפשטות המחשבה הפוסטמודרנית דווקא בתקופתנו ומה עתיד לצמוח ממנה במהלך גאולתנו.
90 עמודים

35.00

שיתוף

Description

בספר נערכו שיעוריו של מו”ר הרב צבי ישראל טאו שליט”א אודות הפוסטמודרניזם, ההולך ומתפשט בתרבות האנושית – מהותו ההרסנית, דרך פעולתו, סכנותיו לאנושות בכלל ולישראל בפרט, דרכי ההתמודדות עמו וחובת המלחמה בו. מתוך מבט אמוני מעמיק, היונק ממענייני הישועה של תורת מרן הרב זצ”ל, מברר הרב שליט”א את סיבת התפשטות המחשבה הפוסטמודרנית דווקא בתקופתנו ומה עתיד לצמוח ממנה במהלך גאולתנו.
90 עמודים
Scroll to top
Aller au contenu principal