השיבנו אבינו לתורתך

הרב צבי טאו

תשובה של גדלות (תשובת יאשיהו מתוך עין איה שבת)

« ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה

בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט,

לא יוכל לכוון שום דבר לאמתתה של תורת אמת ».

דורנו בעל כוחות ושאיפות גדולים וגם תשובתו נדרשת להיות גדולה.

מתוך התבוננות בתשובתו המופלאה של יאשיהו מורה לנו הרב זצ »ל דרך של תשובה עליונה.

לא תשובה של צמצום כוחות החיים ודיכויים, אלא העלאתם וחיבורם אל גדלותה של התורה.

בכוחה של תשובה זו לרומם את כוחות החיים הגדולים ולהכווין אותם אל האמת האלוקית העליונה.

45.00

שיתוף

Description

הרב צבי טאו

תשובה של גדלות (תשובת יאשיהו מתוך עין איה שבת)

« ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה

בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט,

לא יוכל לכוון שום דבר לאמתתה של תורת אמת ».

דורנו בעל כוחות ושאיפות גדולים וגם תשובתו נדרשת להיות גדולה.

מתוך התבוננות בתשובתו המופלאה של יאשיהו מורה לנו הרב זצ »ל דרך של תשובה עליונה.

לא תשובה של צמצום כוחות החיים ודיכויים, אלא העלאתם וחיבורם אל גדלותה של התורה.

בכוחה של תשובה זו לרומם את כוחות החיים הגדולים ולהכווין אותם אל האמת האלוקית העליונה.

Scroll to top
Aller au contenu principal