תורה מודע

הרב אלי הורביץ זצ »ל הי »ד

עניינה של תורה וההבדל בינה לחכמות החול, היחס לחכמות החול, ובירור סוגיות שונות שבהן נראֶה לכאורה שיש סתירה בין התורה לבין המדע

52.00

שיתוף

Description

הרב אלי הורביץ זצ »ל הי »ד

עניינה של תורה וההבדל בינה לחכמות החול, היחס לחכמות החול, ובירור סוגיות שונות שבהן נראֶה לכאורה שיש סתירה בין התורה לבין המדע

Scroll to top
Aller au contenu principal