תשוב תחיינו

ספר של מו”ר הרב צבי ישראל טאו על אורות התשובה חלק א.

הספר נערך מתוך שיעורים שנתן הרב על הספר ומבארים באופן מקיף ועמוק את מהות התשובה ואת ערכה בדור התחיה.

השיעורים מהקדמת הספר עד פרק ג

400 עמודים

50.00

שיתוף

Description

ספר של מו”ר הרב צבי ישראל טאו על אורות התשובה חלק א.

הספר נערך מתוך שיעורים שנתן הרב על הספר ומבארים באופן מקיף ועמוק את מהות התשובה ואת ערכה בדור התחיה.

השיעורים מהקדמת הספר עד פרק ג

400 עמודים

Scroll to top
Aller au contenu principal